Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens Zoekvisie.nl verzamelt, voor welke doelen deze gegevens worden gebruikt en hoelang ze worden bewaard.

Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?

Zoekvisie.nl verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld je naam en e-mailadres wanneer je contact met ons opneemt.

Voor welke doelen worden persoonsgegevens gebruikt?

Door ons verzamelde persoonsgegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

  1. Beantwoorden van vragen:
    Wanneer je contact met ons opneemt voor het stellen van een vraag, gebruiken we je persoonsgegevens voor het beantwoorden van de vraag.
  2. Uitvoeren van een overeenkomst:
    Bij het uitvoeren van een overeenkomst met jouw als opdrachtgever gebruiken wij persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het sturen van een maandelijkse rapportage.
  3. Voldoen aan wettelijke verplichtingen:
    Wij bewaren persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met name de ficale bewaarplicht.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard, in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, behalve als er sprake is van een wettelijke verplichting om gegevens te delen, bijvoorbeeld als de belastingdienst hier om vraagt.