XML sitemap

Een XML Sitemap is een bestand in XML formaat met een overzicht van de pagina’s in je site. Een sitemap helpt Google om snel alle pagina’s in je site te vinden, inclusief pagina’s waar geen link naar verwijst.

Google ziet een sitemap als een to do-lijstje en loopt de URL’s in de sitemap langs om deze te indexeren. Zeker bij een nieuwe website werkt dit erg goed. Binnen een paar dagen start Google met het indexeren van de site.

Een XML Sitemap geef je door aan Google via Google Search Console of door de locatie van de sitemap te vermelden in het robots.txt bestand.

Een sitemap mag 50.000 URL’s bevatten en mag maximaal 50 MB groot zijn.

Zie ook de uitleg bij Google Support: Een sitemap bouwen en verzenden.

Voorbeeld van een XML Sitemap

Een eenvoudige XML sitemap bevat URL’s (loc), een wijzigingsdatum (lastmod), wijzigingsfrequentie (changefreq) en een indicatie hoe belangrijk de pagina is (priority). De URL’s zijn verplicht, de rest is optioneel.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
   <loc>http://www.jouwsite.nl/</loc>
   <lastmod>2016-31-08</lastmod>
   <changefreq>monthly</changefreq>
   <priority>0.8</priority>
  </url>
  <url>
   <loc>http://www.jouwsite.nl/categorie/pagina.html</loc>
   <lastmod>2016-31-08</lastmod>
   <changefreq>weekly</changefreq>
   <priority>0.3</priority>
  </url>
</urlset>

Per pagina (URL) vul je de volgende gegevens in:

 • loc (vereist). De URL van de pagina. Vul het volledige adres in, inclusief http.
 • lastmod (optioneel). Laatste wijzigingsdatum. Vul de datum in als JJJJ-MM-DD.
 • changefreq (optioneel). Hoe vaak wijzigt de pagina. Toegestane waarden zijn: always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, never.
 • priority (optioneel). Een getal tussen 0.0 en 1.0 dat aangeeft hoe belangrijk de pagina is ten opzichte van de andere pagina’s. Geef je alle pagina’s dezelfde prioriteit, dan zijn ze even belangrijk en is er geen onderscheid.

Voorbeeld van een XML Sitemap met afbeeldingen

Een meer complexe XML sitemap bevat ook verwijzingen naar afbeeldingen. Bijvoorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://www.jouwsite.nl/</loc>
  <lastmod>2016-31-08</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.8</priority>

  <image:image>
   <image:loc>http://www.jouwsite.nl/afbeelding.jpg</image:loc>
   <image:caption>Onderschrift bij deze afbeelding</image:caption>
   <image:geo_location>Amsterdam</image:geo_location>
   <image:title>Titel van deze afbeelding</image:title>
   <image:licence>http://creativecommons.org/license</image:licence>
  </image:image>
  </url>

</urlset>

Per afbeelding (<image:image>) kun je de volgende parameters gebruiken:

 • <image:loc> (vereist). De URL van de afbeelding. Vul het volledige adres in.
 • <image:caption> (optioneel). Het onderschrift bij de afbeelding.
 • <image:geo_location> (optioneel). De geografische locatie waar de afbeelding betrekking op heeft.
 • <image:title> (optioneel). De titel van de afbeelding.
 • <image:license> (optioneel). De URL van de licentie die van toepassing is.

Meerdere XML Sitemaps voor een grote website

Voor hele grote websites is het ook mogelijk meerdere XML Sitemaps te maken. Daarbij hoort ook een index sitemap met verwijzingen naar de andere sitemaps. De index sitemap geef je door aan Google.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 <sitemap>
  <loc>http://www.jouwsite.nl/sitemap-1.xml</loc>
 </sitemap>
 <sitemap>
  <loc>http://www.jouwsite.nl/sitemap-2.xml</loc>
 </sitemap>
</sitemapindex>