URL

Een URL (Uniform Resource Locator) is het adres van bestand op internet, zoals het adres van een webpagina of een afbeelding.

Vooral bij navigationele zoekopdrachten speelt de URL een rol voor de positie in Google. Als de URL het gezochte zoekwoord bevat, kan dat een voordeel zijn. Het belang hiervan wordt wel steeds kleiner.

Opbouw van een URL

Een URL bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld:

Opbouw van een url

(1) Protocol. In het voorbeeld is http het protocol. Andere protocollen zijn bijvoorbeeld https of ftp.

(2) Domein. Het domein bestaat uit een hoofddomein (hoofddomein.nl) en eventueel een subdomein (sub). Start het adres met www, dan is dat het subdomein. Het laatste deel van het domein (nl) heet het Top-level domain.

(3) Poort. In het voorbeeld 80. Browsers zoeken standaard op poort 80, het poortnummer wordt daarom meestal weggelaten.

(4) Pad. Het pad geeft de locatie van de pagina aan en bestaat meestal uit foldernamen en een bestandsnaam (bijvoorbeeld /folder/pagina.html).

(5) URL-Parameters. URL-parameters zijn variabelen, die worden gebruikt voor het filteren of sorteren van de inhoud van een pagina of om bezoeken bij te houden. Parameters hebben een naam en een waarde. In het voorbeeld zijn id (waarde 123) en sort (waarde a) parameters. Meerdere parameters worden gescheiden door een & (ampersand) teken.

(6) Anker. Het anker verwijst naar een paragraaf binnen de pagina. Na het openen, scrolt de pagina daar direct naar toe. Ankers worden vaak in de inhoudsopgave bovenaan een pagina gebruikt.