Top Level Domain (TLD)

Het Top Level Domain (TLD) is het laatste deel van de domeinnaam van een website. In de domeinnaam www.google.nl is nl het Top Level Domain.

Top level domain

Landen hebben een eigen TLD, het country-code Top-Level Domain (ccTDL). Soms is er ook nog sprake van Second-level domain (SLD), voorbeeld co.uk. Verder zijn er algemene TLD’s, zoals com, edu of org en sinds 2014 ook TLD’s als: xyz, luxury, guru of amsterdam.

Een country-code Top-Level Domain, zoals .nl is voor Google een belangrijke aanwijzing voor het land en de taal waar een site zich op richt. Dat wil niet zeggen dat een .com website automatisch lager scoort in Nederland. Bij die websites kijkt Google vooral naar de taal van de website.