Precisie (Precision)

het begrip Precisie (precision in het Engels) is afkomstig uit het vakgebied van de information retrieval. Het is een maatstaf, die aangeeft welk deel van de gevonden informatie relevant is. De term precisie hangt nauw samen met het begrip vangst (recall).

Precision: welk deel van de gevonden documenten is relevant? In onderstaand voorbeeld is dat ongeveer 30%.

Precisie (precision)

Het bestaan van polysemie (het woord is gelijk, maar de betekenis verschilt) zorgt vaak voor een lagere precisie. Als je documenten zoekt waarin het zoekwoord voorkomt, vind je ook niet relevante documenten, omdat sommige teksten het zoekwoord in een andere betekenis gebruiken.