Htaccess

Een .htaccess bestand is een configuratiebestand op Apache webservers. Je gebruikt het onder andere voor het definiëren van redirects.

Met een redirect stuur je iemand die pagina A opvraagt door naar pagina B. Dat is erg handig als je een nieuwe website lanceert, waarbij veel pagina’s een nieuw adres krijgen. Ook voorkom je dubbele inhoud met redirects.

Het .htaccess bestand bevat regels, die te vergelijken zijn met een soort geavanceerde zoek-en-vervang functie. Bijvoorbeeld:

# Redirect pagina A naar pagina B
Redirect 301 /pagina-a.html http://www.jouwsite.nl/pagina-b.html

# Redirect map A naar map B
Redirect 301 /map-a/ http://www.jouwsite.nl/map-b/

Voor complexere redirects moet de zogenaamde RewriteEngine aangezet worden. Dat hoeft maar één te gebeuren in het bestand.

# RewriteEngine aanzetten
RewriteEngine On

# Redirect map A naar map B
RewriteRule ^map-a/(.*)$ http://www.jouwsite.nl/map-b/$1 [R=301,L]

# Redirect naar www versie van de site
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^jouwsite\.nl
RewriteRule ^(.*) http://www.jouwsite.nl/$1 [R=301,L]

# Redirect naar een nieuwe domeinnaam
RewriteRule ^(.*)$ http://www.nieuwe-domeinnaam.nl/$1 [R=301,L]

Het is meestal verstandig de redirect de statuscode 301-Moved Permanently mee te geven. Dat geeft aan dat de redirect permanent is. Google past dan de verwijzingen naar de pagina in de zoekindex aan.