Google Mijn Bedrijf

Met Google Mijn Bedrijf biedt Google bedrijven met een lokale vestiging een gratis pagina om de belangrijkste bedrijfsgegevens te tonen. Op de Mijn Bedrijf pagina staat het adres en het telefoonnummer, de openingstijden en eventuele recensies. Ook bevat de pagina foto’s van het bedrijf en een link naar de website.

Google Mijn Bedrijf

Google toont de Mijn Bedrijf pagina vaak als mensen een product of dienst in een bepaalde plaats zoeken. Het is daarom belangrijk dat bedrijven hun eigen pagina claimen en van de juiste informatie voorzien.

Ga naar https://www.google.nl/business voor het claimen van de Mijn Bedrijf pagina en volg de instructies die Google geeft. De Mijn Bedrijf pagina wordt in de zoekresultaten getoond, zodra de pagina is geverifieerd.

De Google Mijn Bedrijf pagina is regelmatig van naam veranderd. In het verleden heette deze pagina: Google Places en Google Bedrijvencentrum.