Boilerplate

Boilerplate is een korte tekst, die op veel pagina’s herhaald wordt, zoals een copyright regel, cookiemelding of een slogan onder een logo.

Boilerplate tekst

Google vindt boilerplate tekst minder relevant. Het krijgt minder gewicht dan de hoofdtekst of wordt misschien wel helemaal genegeerd.

Lees ook: seobythesea.com Google Omits Needless Words (on your Pages?).