Statuscode 301 – Moved Permanently

Een 301-redirect gebruik je als een pagina een nieuw adres (URL) heeft gekregen. 301 – Moved Permanently is een statuscode waarmee een webserver aan een browser doorgeeft dat de opgevraagde pagina een nieuw adres heeft. De nieuwe pagina wordt vervolgens naar de browser gestuurd.

Browsers en webservers communiceren met elkaar via HTTP-statuscodes. Als een browser een webpagina opvraagt, reageert de webserver met een code, die de status van de pagina aangeeft. De statuscode 301-Moved Permanently geeft aan dat de opgevraagde URL niet meer in gebruik is en is vervangen door een nieuwe URL.

De 301 statuscode wordt ook wel een 301-redirect genoemd. Als je een Apache webserver gebruikt, definieer je 301-redirects in het htaccess bestand op deze server. Op andere webservers zijn daar andere oplossingen voor.

Statuscode 301 - Moved Permanently

Nieuwe website lanceren

De 301-redirect is erg belangrijk bij het lanceren van een nieuwe website. Voor Google is de 301 statuscode een signaal, dat de pagina voortaan met het nieuwe adres in de zoekindex moet staan.

Bij de 301-redirect worden de historische gegevens (zoals de links naar de pagina en de PageRank) van het oude adres overgeheveld naar het nieuwe adres. De pagina behoudt dan zijn positie in de zoekresultaten.

Dubbele inhoud voorkomen

Ook bij het voorkomen van dubbele inhoud is de 301-redirect erg nuttig. Met de redirect kan bijvoorbeeld aan Google doorgegeven worden dat www.website.nl en website.nl dezelfde pagina betreft. Google hoeft dan minder pagina’s te bezoeken en kan je website sneller indexeren.

Pagina bestaat niet meer

Google adviseert alleen een 301-redirect te maken als de oude en nieuwe pagina (vrijwel) dezelfde inhoud hebben.

Voor een product dat uit het assortiment verdwijnt, maak je geen redirect naar een product dat er op lijkt. Google zal in dat geval de redirect negeren en het verdwenen product beschouwen als een page-not-found.